ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

Home / ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาและจ้างเหมาทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2564 ทั้งหมด

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุและครุภัณฑ์ทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

        ** วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เดือน ธันวาคม 2563

        ** วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เดือน พฤศจิกายน 2563

        ** วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เดือน ตุลาคม 2563

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชีหลักแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง