กลุ่มงานเภสัชกรรม

Home / กลุ่มงานเภสัชกรรม

1. 3โรครักษาได้ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ

2. หวัดเจ็บคอหายได้ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ