กิจกรรม

Home / กิจกรรม

วันที่ 29 กันยายน 2563 งานเกษียณ

วันที่ 29 กันยายน 2563 “อยู่อย่างพากเพียร เกษียณอย่างภาคภูมิ”

งานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ปี2563

คุณลำเพย อินทโฉม และ ต้อนรับเจ้าหน้าที่ใหม่ ปี2653 ค่ะ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมอื่น ๆ

วันที่ 29 กันยายน 2563 งานเกษียณ

อ่านต่อ

บุคลากรโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ร่วมทำกิจกรรม 5 ส

อ่านต่อ

ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่และก่อเหตุรุนแรง ภายในโรงพยาบาล ปี63

อ่านต่อ

โรงพยาบาลสว่างอารมณ์จัดกิจกรรม มหกรรมคุณภาพวิขาการ CQI

อ่านต่อ

ประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ปีงบ 64 ครั้งที่ 1

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการพร้อมทั้งบุคลากรโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

อ่านต่อ