โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ [ตั้งเป็นหน้าแรก] [เพิ่มในรายการโปรด]
วิสัยทัศน์ (vision): เครือข่ายบริการที่มีคุณภาพ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข , พันธกิจ(Mission) : 1.จัดบริการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู คุ้มครองผู้บริโภคแบบองค์รวมเชื่อมโยงทุกระดับ 2.จัดระบบการส่งต่ออย่างมีมาตรฐาน 3.บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 4.สร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายและประชาชน 5.สนับสนุนความรู้ด้านวิชาการในพื้นที่ , ค่านิยม (values) : ทีมเด่น เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง สร้างสรรค์งานนวัตกรรม (T2C: Team / Customer Focus / Creative and innovation) >
    ข้อมูลทั่วไป
    ทำเนียบผู้อำนวยการ
    ประวัติโรงพยาบาล
    ลักษณะสำคัญขององค์กร
    ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
    โครงสร้างองค์กร
    ความภูมิใจขององค์กร
    ที่ตั้งโรงพยาบาล
    เรื่องร้องเรียน
    บริการข้อมูล
    ตรวจสอบสิทธิ์
    DATA CENTER
    สถิติการให้บริการ
    ข้อมูลด้านยา
    เอกสาร/ความรู้ สำหรับประชาชน
    ทันตกรรม
    เภสัชกรรม
    เอกสาร/ความรู้ สำหรับบุคลากร
    บทความวิจัย รพ.สว่างฯ
    บทความวิจัย ที่อื่น
    แก้ไขปัญหา HOSxP V.4 เบื้องต้น
    Download
    ITA
    ITA ปีงบ 2561
    ITA ปีงบ 2562
    ITA ปีงบ 2563
    เว็บน่าสนใจ
    HDC กระทรวงสาธารณสุข
    HDC สำนักงานสาธารณสุขอุทัยธานี
    QOF 2559
    QOF 2560
    สปสช.
    กระทรวงสาธารณสุข
    กองบริหารการสาธารณสุข
    Intranet โรงพยาบาล
    คลังเอกสารงานคุณภาพ
 


ผู้ใช้บริการ 52422
วันนี้ 76
เดือนนี้ 505

Web-Admin
เช็คอีเมล์
เช็คอีเมล์

Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/sawang/domains/sawangarom-hospital.go.th/public_html/news.php on line 55

Deprecated: mysql_db_query() [function.mysql-db-query]: This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/sawang/domains/sawangarom-hospital.go.th/public_html/news.php on line 55
ไปยังหน้า : << ก่อนหน้า 1 2 ต่อไป >>
  แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา การใช้ยาต้านไวรัส และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
  ตารางให้บริการของหน่วยงาน
  คู่มือแนวทางการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ
  คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและกำหนดวันเวลา 100762
  ประกาศวันที่ 4 มีนาคม 2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
  แพ๊คเกจและขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนมาตรวจสุขภาพประจำปี
  ประกาศวันที่ 20 เมษายน 2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์​ ตำแหน่ง​ แพทย์แผนไทย
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 28 เมษายน 2563
  ขอขอบคุณบริษัทแลคตาซอย จำกัด ที่บริจาคนมถั่วเหลืองคั้นสด “ซังซัง” ให้กับโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ จำนวน40ลัง
ไปยังหน้า : << ก่อนหน้า 1 2 ต่อไป >>
โรงพยาบาลสว่างอารมณ์
ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 61160
โทร 056 599 000, 056 599 115 โทรสาร 056 599 000, 056 599 115 ต่อ 103